کانال تلگرام موج نو
نام کانالموج نو
آدرس کانالjoinchat/AJPecz1DqTZ-jUw4_XrFgQ
توضیحاتسلامت روان اصل جدایی ناپذیر سلامت در جوامعی است که خواهان رسیدن به قله های پیشرفت در تمامی ابعاد هستند . افراد جامعه بایستی از سلامت کافی برخوردار باشند تا بتوانند در مسیر پیشرفت قدم بردارند.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

76