کانال تلگرام tak dorna-درنای تنها
نام کانالtak dorna-درنای تنها
آدرس کانالtakdorna
توضیحاتشکار اسلحه و مهمات لوازم شکار فیلم های شکار پرنده اخبار محیط زیست
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

50