کانال تلگرام @angize
نام کانال@angize
آدرس کانالangize
توضیحاتدر این کانال انگیزش و آموزش را برای ثروتمند شدن شما از سه بُعد مختلف انسان که جسم، ذهن و روح میباشد، به ارمغان می آوریم. همچنین تمام سعی خود را کرده تا کمک شما شویم در پیشبرد و یاری شما با مطالبهای مرتبط به کنکور. @angize7407 ⬅ادمین جهت تبادل ⬅
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

1180