کانال تلگرام بدون شرح
نام کانالبدون شرح
آدرس کانالbedoonesharhf
توضیحات یه کانال عالی پرازنرم افزار،فیلم،عکس،گیف وجک کمیم ولی باکمک شما زیاد می شیم سریع جوین شید
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

138