کانال تلگرام پرسمان
نام کانالپرسمان
آدرس کانالjoinchat/AJPecz1DqTZ-jUw4_XrFgQ
توضیحاتهر مشاوره و راهنمایی در مورد مسایل روان شناختی از قبیل افسردگی ،اضطراب،تقویت اعتماد به نفس و ...... نیازمندید .به صورت پرسش و پاسخ آنلاین.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

29