کانال تلگرام هیئت مکتب الصادق(علیه السلام)
نام کانالهیئت مکتب الصادق(علیه السلام)
آدرس کانالmaktabesadegh94
توضیحاتتبلیغات مراسمات هفتگی و مناسبتی_صوت روضه ها و سینه زنی و سخنرانی ها_نشر معارف اهلبیت.
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

23