کانال تلگرام کانال رسمی حسن سرمست زاده
نام کانالکانال رسمی حسن سرمست زاده
آدرس کانالyahosenrt
توضیحاتکانل رسمی مداح اهل بیت حسن سرمست زاده
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

672