کانال تلگرام سیاه و رنگ
نام کانالسیاه و رنگ
آدرس کانالblackNcolor
توضیحاتملزمات سفر، درونی و بیرونی مختص افراد برونگرا، و همچنین درونگرا سیاهی در رنگ، و رنگ در سیاهی
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

250