کانال تلگرام خـــوشــ خــنـــدهــ هــآ
نام کانالخـــوشــ خــنـــدهــ هــآ
آدرس کانالkhoshkhandeHa2
توضیحاتFaqat Jahate KHande » بخند بلندتر حتی از کوهای دورت روزات خوابی اما شب که ماله توئه
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

40