کانال تلگرام سبک زندگی عالمان دینی
نام کانالسبک زندگی عالمان دینی
آدرس کانالPayedaresostad
توضیحاتهر روز یک داستان از شیوه زندگی عالمان دینی با خانواده هایشان به مایش در می اید
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

61