کانال تلگرام عاشقانه
نام کانالعاشقانه
آدرس کانالlovolii
توضیحات تِڪسـت و عڪسـاے عـاشقـونھ میخواے؟ مَتـڹ و عڪسـاے پروفایل میـخواے؟ ڪلے چیـزاے دیگـمـ هسـ ڪھ بایسـ بیاے ببینے
گروه عاشقانه
تعداد اعضاء

1500