کانال تلگرام channel_depland
نام کانالchannel_depland
آدرس کانالchannel_depland
توضیحاتدردنِوشتـ‌هایعـ ڪعـ تِڪستـ✍ شد و سریعـ ڪپیعـ شد اما از شِدتشـ ڪمـ نشد✌ شاید درداتونو خوندینـ لابعـ لایعـ دردامونـ join plz✌ @channel_depland
گروه عاشقانه
تعداد اعضاء

0