کانال تلگرام علوم بانکی
نام کانالعلوم بانکی
آدرس کانالolombanki
توضیحاتجدیدترین اطلاعات بانکی و استخدام بانکها
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

492