کانال تلگرام استفتائات
نام کانالاستفتائات
آدرس کانالEsteftaeahkam
توضیحاتدر این کانال سوالات شرعی مفید و.کاربردی وطبق نظر نه تن از مراجع بزرگوار مطرح میشود و پاسخ داده میشود
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

77