کانال تلگرام رمان های س اکبری
نام کانالرمان های س اکبری
آدرس کانالs_akbary_roman
توضیحاتنویسنده رمان های کامل شده هنوز هم می گویم خدا هست ... من هم از قبولی خدا سهمی دارم .... از فرش تا عرش .... و رمان در حال تایپ سیـــــــــــــــــــــتا
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

90