کانال تلگرام لطفا گوسفند نباشید
نام کاناللطفا گوسفند نباشید
آدرس کانالgosfandnabashiid
توضیحاتخواهید دانست اگر میخواهید دشمنانتان را ناراحت کنید ،سکوت کنید و آن را تنها بگذارید
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

170