کانال تلگرام پوستر،کاریکاتور و کلیپ ارزشی
نام کانالپوستر،کاریکاتور و کلیپ ارزشی
آدرس کانالmymedia1tv
توضیحاتکانال پوستر و کاریکاتور ارزشی متناسب با اتفاقات روز دنیا
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

248