کانال تلگرام خواجه جک الدین
نام کانالخواجه جک الدین
آدرس کانالkhajejokaldin
توضیحاتکانالی با پر از عکس و گیف و فیلم جالب برای تمامی سنین و سلیقه ها
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

85