کانال تلگرام میکاییل
نام کانالمیکاییل
آدرس کانالmikaeelpak
توضیحاترابطه علم و قرآن( اتم و هسته در قر ان...کیهانشناسی..زوجیت..اعجاز عددی قرآن..ذرات و پادذرات..نسبیت انیشتین ..مفهوم سرعت نسبی کوهها ..آسمان لایه حفاظت کننده و...)
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

39