کانال تلگرام شکنجه گر
نام کانالشکنجه گر
آدرس کانالshekanjegarrr
توضیحاتکانالی متفاوت از متن های کوتاه..
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

217