کانال تلگرام انگلیسی را غورت بده
نام کانالانگلیسی را غورت بده
آدرس کانالGooYeshEnglishAcademy
توضیحاتارسال درسنامه های روزانه. مکالمات و ساختارهای روزمره. واژگان و قواعد
گروه آموزشی
تعداد اعضاء

760