کانال تلگرام فاز سنگین
نام کانالفاز سنگین
آدرس کانالsangiin_faz
توضیحات₡کلاغ جان!₡ ₡قصِه مَن بِه سَر رِسید...₡ ₡سوار شُو!₡ ₡توُ را هَم تا خانِه ات می رِسانَم...₡ اینجا فازِ سنگینِ بامَرامی بِمون پیشِمون ∅ادمین:∅ @Mehrdad80080
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

365