کانال تلگرام 👅👅پشمک حاج عبدالله
نام کانال👅👅پشمک حاج عبدالله
آدرس کانالj00kkade
توضیحاتهدف این کانال خندوندن مردم است توهین به قومیت شهر و .... نداریم . . . ورود افراد زیر ۱۸ سال ممنوع🔞 تبیلغات ممنوع🚫
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

163