کانال تلگرام دل نوشـــــ❤️✏️ـــــــته
نام کانالدل نوشـــــ❤️✏️ـــــــته
آدرس کانالjoinchat/AJPecz1DqTZ-jUw4_XrFgQ
توضیحاتبه نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست بـهتـریـن کانـال دل نوشـــ️ـته در تلگـرام😎😍 دل نـوشـتــــه هـای خـودتـونـو بـفـرستـیـن✌
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

73