کانال تلگرام irangaam
نام کانالirangaam
آدرس کانالirangaamcompany
توضیحاتاخبار موسیقی اعم از البومهای جدید و کنسرتهایی که توسط این موسسه برگزار می شود
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

247