کانال تلگرام شرکت کامپیوتری نار
نام کانالشرکت کامپیوتری نار
آدرس کانالnaarcompany
توضیحاتاخبار تکنولوژی و فناوری به همراه آموزش
گروه علم و تکنولوژی
تعداد اعضاء

32