کانال تلگرام از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
نام کانالاز شیر مرغ تا جون آدمیزاد
آدرس کانالroZZaneh
توضیحاتهرچی که دلت میخاد
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

1714