کانال تلگرام قهرمانان ملی ایران بزرگ
نام کانالقهرمانان ملی ایران بزرگ
آدرس کانالnational_heroes_of_great_iran
توضیحاتکانالی جهت ادای دین و ابراز ارادت به همه شهدای معظم ایران اسلامی بزرگ... کجایند شور آفرینان عشق؟ علمدار مردان میدان عشق... کجا رفت تاثیر سوز و دعا؟ کجایند مردان بی ادعا؟
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

16