کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط
نام کانالهفته نامه عصر ارتباط
آدرس کانالasreertebatweekly
توضیحاتصفحه رسمی هفته نامه عصر ارتباط
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

614

دسته بندی کانال ها