کانال تلگرام تنور من
نام کانالتنور من
آدرس کانالTanooreMan
توضیحاتغذاهاي رنگارنگي كه از تنور من داغ داغ بيرون مياد😊 اينجا همه چيز خوشمزه است.😉 لذت آشپزي را با تنور من تجربه كنيد. شكمو ها در همين دنيا به بهشت ميروند😊😉
گروه کانال های خاص
تعداد اعضاء

2594