کانال تلگرام ترش و شیرین
نام کانالترش و شیرین
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتکانال برترین های جهان /گرانترین ها ، زیباترین ها ،عجیب ترین هاو ...با مطالب جذاب ما اطلاعات عمومی خود را افزایش دهید.
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

24