کانال تلگرام خبرگزاری شباب
نام کانالخبرگزاری شباب
آدرس کانالShababpress
توضیحاتاخبارهایی به روز و خبرهایی حقیقی
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

218