کانال تلگرام نفس های قرآنی
نام کانالنفس های قرآنی
آدرس کانالqurani
توضیحاتدر این کانال در ساعات مختلف شبانه روز، متن، عکس و صوت از قرآن کریم پخش و نشر می شود.
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

1414