کانال تلگرام مهارتهای زندگی
نام کانالمهارتهای زندگی
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتدر این کانال مهارت های زندگی به تفکیک توضیح و آموزش داده می شود.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

600