کانال تلگرام از خود تا خدا
نام کانالاز خود تا خدا
آدرس کانالsolookensan
توضیحات✳ما کاری بجز ’’خودسازی“ نداریم، و آن مبتنی بر ’’خودشناسی“ است. در این کانال ما شما را با چگونگی سیر و سلوک و مسیر کمالات انسانی رهنمون میشویم. و اساتید بزرگ عرفان و اخلاق و سیر و سلوک را به شما معرفی میکنیم و مطالبشان را برای طالبان حقیقت میگذاریم.
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

205