کانال تلگرام شورآباد
نام کانالشورآباد
آدرس کانالshoorabad
توضیحاتدر شورآباد ما شور همه چیزو در میاریم !! باور نداری؟؟ خودت بیا ببین
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

1400