کانال تلگرام یا خدا
نام کانالیا خدا
آدرس کانالyaaakhoda
توضیحاتاز خدا بگو با خدا باش بی خدا بترس همیشه با خدا
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

2624