کانال تلگرام رنکینگ نظامی کشورها
نام کانالرنکینگ نظامی کشورها
آدرس کانالjoinchat/AJPecz1DqTZ-jUw4_XrFgQ
توضیحاتترین های نظامی کشورها.....رده بندی و رنکینگ مقطعی کشورهای جهان بر پایه ادوات و تسلیحات مختلف نظامی
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

40