کانال تلگرام کانال دیوار تلگرام
نام کانالکانال دیوار تلگرام
آدرس کانالdivartele
توضیحاتثبت آگهی خرید و فروش و ارائه خدمات
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

12