کانال تلگرام خدمات اینترنتی و رایانه ای معین
نام کانالخدمات اینترنتی و رایانه ای معین
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتخدمات مربوط به اخبار جدید موزیک و اینترنت و ثبت نام های دانشگاهی و فروش و خدمات تکثیر و مقاله نویسی
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

77