کانال تلگرام معبد سکوت
نام کانالمعبد سکوت
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتذهن جوانگرا،در معبد روح من جای میگیرد و همه چیز روبه درستی است.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

29