کانال تلگرام شهریار
نام کانالشهریار
آدرس کانالshahriyaran
توضیحاتیک کانال ادبی و هنری برای استفاده دوستان خوب در عرصه ی فرهنگ . ادب
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

5600

دسته بندی کانال ها