کانال تلگرام پارچینا
نام کانالپارچینا
آدرس کانالparchina
توضیحاتجلسات مولوی خوانی در نیمه هر ماه برگزار و نتیجه آن در این کانال اعلام می شود.
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

38