کانال تلگرام ازدواج موقت مهرورزان
نام کانالازدواج موقت مهرورزان
آدرس کانالsighe_mehrvarzaan
توضیحاتکمک به جوانانی که امکان ازدواج ندارند جهت دوری از گناه
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

330