کانال تلگرام تبادل کانال های بانوان
نام کانالتبادل کانال های بانوان
آدرس کانالtabadol_banovaneh
توضیحاتاین کانال تبادل لیستی از کانال های در حوزه بانوان و آموزشی ودست سازه و مشاغل خانگی و ...را انجام میدهد. افزایش ممبر و تبلیغ در کانال های حوزه بانوان از اهداف این کانال است.
گروه بانوان
تعداد اعضاء

48