کانال تلگرام دلچسبیده ها
نام کانالدلچسبیده ها
آدرس کانالdelchasbideha
توضیحاتاز دل آمده های بر دل نشسته
گروه شعر و ادبیات
تعداد اعضاء

133