کانال تلگرام طوفان عشق آغازین
نام کانالطوفان عشق آغازین
آدرس کانالEarlyLove
توضیحاتهمه چیز در باره طوفان عشق خانم ها و آقایون ؟ ستاره عشق شما کی هست؟ شما ستاره عشق کی هستید؟چطور باید با دختر خانم ها و آقا پسر ها صحبت کرد.مردان یا زنان چطور فکر می کنند و چی می خواهند؟ یا چی باید بخواهند و چی باید بیندیشند و ........
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

50