کانال تلگرام امر به معروف و نهی از منکر
نام کانالامر به معروف و نهی از منکر
آدرس کانالdofarizeh
توضیحاتکانال تلگرامی پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی جدید و نگرشی نو به امر به معروف و نهی از منکر
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

200