کانال تلگرام رادیو و مجله اینترننتی بیان
نام کانالرادیو و مجله اینترننتی بیان
آدرس کانالbaiaan
توضیحاترادیو اینترنتی بیان با برنامه های شب های روشن ، نظریه ها ، سینما نما ، نسیم شعر و مرور و با تیمی جوان
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

893