کانال تلگرام گلچین اخبار روز
نام کانالگلچین اخبار روز
آدرس کانالasresahm
توضیحاتعشق، خیانت، زندگی، آرامش ....و متن های زیبا
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

590